live stream boann

what is boann

create your first region on opensim with grid manger

Opensim add users with remoteadmin - Grid Manager system

opensim gridmanger translation

opensim overzicht

opensim firewall port 9000

opensim login met een viewer

opensim configratie deel 2

opensim configratie deel 1

installation opensim

rondleiding gridmanager voor opensim

install gridmanager voor opensim

install xampp voor gridmanager en opensim

install Sam Broadcaster

beveiliging

Introductie Sam Broadcatser RadioDJ Requestserver

wondere wereld van automatisering en de mens (intro)

upload profiel foto

zet kick button aan

requestserver zwarte balk groot

Beveilig je omgeving

valdation html5

hoe werkt een browser

Jouw eerste html tags

start mijn eerste html pagina

Pin It on Pinterest