/me

Het gebruik van /me

Het is een functies die word gebruikt om dingen uit te beelden waar geen animatie voor bestaat ingame.

“/me (rood)”

/me Gebruik je om een visueel kenmerk of toestand van je karakter uit te beelden, of voor een bewuste en/of onbewuste handeling die je uitvoert.

Bijvoorbeeld: je karakter wordt in zijn borst geschoten en je wil naar je borst grijpen van de pijn. Aangezien hier geen animatie voor is, doe je in deze situatie dus “/me grijpt naar borst.”